img_title
Foto : Enterpreneurcamp.id

IntipSeleb Gaya HidupDoa pagi hari baik untuk dibaca saat mengawali hari agar segala aktivitas yang dijalankan diberi kelancaran dan keberkahan.

Setiap muslim tentu ingin agar hari-hari mereka berkah dan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Untuk itu, salah satu cara yang bisa diamalkan adalah dengan membaca doa di pagi hari.

Amalan doa pagi hari ini juga merupakan bagian dari anjuran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa pilihan doa yang bisa dibaca di saat pagi ketika Anda hendak mengawali aktivitas. Apa saja? Berikut ini deretan doanya.

7 Doa Pagi Hari untuk Aktivitas Berkah dan Perlindungan

sinergipapers.com
Foto : sinergipapers.com

Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa dan senantiasa memohon kepada-Nya. Perintah tersebut tertuang pada Q.S. Ghafir ayat 60 yang artinya sebagai berikut:

Dan Tuhanmu berkata: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Kemudian Allah SWT juga memerintahkan umatnya yang beriman untuk membaca doa di pagi hari maupun petang hari, seperti firmannya pada Q.S. Al Ahzab ayat 42-43 yaitu:

dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman,

Nah, berikut ini 7 doa pagi hari yang bisa Anda baca saat hendak memulai pekerjaan dan aktivitas.

1. Doa Pagi Hari Memohon Berkah

bola.com
Foto : bola.com

Berikut ini adalah doa pagi hari untuk memohon berkah yang dibaca oleh Rasulullah setiap pagi. Doa yang satu ini berasal dari kitab karya Imam Nawawi yang bunyinya sebagai berikut:

Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namuutu, wa ilaikannusyur

Artinya: ‘Ya Allah, Berkat-Mu kami bisa menikmati pagi hari, karena berkah-Mu kami bisa berada di sore hari, karena-Mu pula kami bisa hidup, dengan-Mu kelak kami wafat. Hanya kepada-Mu kelak kami kembali.”

Selain doa di atas, doa berikut ini juga bisa dibaca untuk memohon keberkahan kepada Allah SWT di pagi hari.

Ashbahna wa ashbahal mulku lillaahi wal hamdu lillahi, la ilaha illallahu wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir.

Rabbi as’aluka khaira ma fi hadzihil lailata wa khaira ma ba’daha, wa a’udzu bika min syarri ma fi hadzihil lailata wa khaira ma ba’daha. Rabbi a’udzu bika minal kasli wa suu’il kibari. A’udzu bika min ‘azabi fin nari wa ‘adzabin fil qabri.

Artinya: ‘Kami dan kuasa Allah berpagi hari. Segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kuasa dan puji. Dia kuasa atas segala sesuatu.

Tuhanku, aku memohon kepada-Mu kebaikan malam ini dan malam sesudahnya. Aku memohon perlindungan-Mu kejahatan malam ini dan malam sesudahnya.

Tuhanku, aku memohon perlindungan-Mu dari kemalasan dan keburukan di masa tua. Aku memohon perlindungan-Mu dari siksa neraka dan siksa kubur,”

2. Doa Pagi Hari Agar Terhindar dari Rezeki yang Haram

ayosemarang.com
Foto : ayosemarang.com

Sebagai seorang muslim tentu kita berharap agar rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang halal dan baik. Agar terhindar dari rezeki yang haram dan tidak sepatutnya didapatkan, berikut doa yang dapat dibaca:

Allahumma finii bi halaalika ‘an haraami, wa aghniniy bi fadhlika ‘amman siwaak,”

Artinya: “Ya Allah hamba mohon cukupkanlah kami dengan segala bentuk rezeki yang halal dan jauhkanlah kami rezeki yang haram. Selain itu, cukupkanlah juga aku dengan karunia-Mu dan bergantung hanya kepada-Mu.” (HR. Tirmidzi no. 3563)

3. Doa Pagi Hari Berlindung dari Bahaya

Di pagi hari sebelum mulai segala aktivtas dan pekerjaan, jangan lupa untuk berdoa kepada-Nya agar dilindungi dari segala marabahaya yang mungkin mengintai. Bacaan doanya adalah sebagai berikut:

Allahumma inni as aluka binuri wajhikal ladzi asyraqat lahus samawatu wal ardlu antaj’alani fi khirzika wa khifzhika wa jiwarika wa tahti kanafika.

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku meminta kepada-Mu dengan cahaya wajah-Mu yang langit dan bumi bercahaya karena-Nya agar Engkau menjadikan aku dalam pemeliharaan-Mu, pengawasan-Mu, dan di bawah penjagaan-Mu.”

4. Doa Pagi Hari Agar Terlindung dari Setan

www.freepik.com/wayhomestudio
Foto : www.freepik.com/wayhomestudio

Musuh terbesar manusia dan orang-orang beriman adalah setan yang selalu berusaha untuk menjerumuskan ke dalam dosa. Agar terlindung dari godaan setan yang selalu mengajak kepada keburukan, berdoa memohon perlindungan kepada Allah SWT adalah cara terampuh.

Berikut ini bacaan doa yang bisa dibaca di pagi hari agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk:

Allahumma fathiras samawati wal ardhi. ‘alimul ghaibi was syahadah, rabba kulli syai’in wa malikah, ashadu an laa ilaaha ila anta. A’udzu bika min syarri nafsi wa syarri syathani wa syirkih,”.

Artinya: “Tuhanku, sang pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala hal yang ghaib dan nyata, Tuhan sang penguasa segala sesuatu hal. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah SWT. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan nafsu, kejahatan setan dan sekutu-sekutunya.” (HR Abu Dawud dan AT-Tirmidzi).

5. Doa Pagi Hari Agar Terlindung dari Sifat Tidak Berdaya

Sebagai seorang manusia, kita adalah tempat segala kesalahan, dosa dan ketidakberdayaan. Namun jangan sampai hal tersebut justru menghalangi kita untuk menjalani hari dengan lancar. Untuk itu, doa yang satu ini pun bisa menjadi pilihan.

Allahumma inni a’udzu bika minal lammi wal khazan, wa a’udzu bika minal ‘ajzi wal kasal, wa a’udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a’udzu bika min ghalabatid dain waqahrir rijal.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan-Mu dari rasa gundah dan sedih, juga rasa tak berdaya dan malas, dari rasa kikir dan bakhil, juga aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan perendahan dari orang lain,”

6. Doa Pagi Hari Agar Selalu Mendapat Kasih Sayang Allah SWT

www.freepik.com/freepik
Foto : www.freepik.com/freepik

Curahan kasih sayang Allah SWT menjadi salah satu yang diharapkan oleh setiap orang yang beriman. Agar sepanjang hari selalu mendapat limpahan kasih sayang-Nya, berikut ini doa yang bisa dibaca:

Bismillahir rahmanir rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adhim, masya allahu kana wa hasbunallahu wa ni’mal wakil. Allahumma ya lathifu yaa latthifu yaa lathifu man wasi’a luthfuhu ahlas samawati wal aradlina.

As aluka allahumma an talthofa bi bikhofiyyi uthfikal khofiyyi, alladzi idza lathofta bihi ‘ala ahadin min kholqika kafiyyun, fa innaka qulta wa qoulukal haqqu, allahu lathifun bi ‘ibadihi yarzuqu may yasyau wa huwal qowiyul ‘aziz.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti ada, Allah cukup bagi kami dan Dia sebaik-baik penolong.

Ya Allah, wahai Dzat Yang Maha Lembut, wahai Dzat Yang Maha Lembut, wahai Dzat Yang Maha Lembut, wahai Dzat yang kelembutan-Nya meluasi seluruh langit dan bumi.

Aku memohon kepada-Mu wahai Allah, agar Engkau lembut padaku melalui kerahasiaan kelembutan-Mu, yang mana jika Engkau bersikap lembut dengannya pada salah satu makhluk-Mu maka akan mencukupinya.

Sesungguhnya Engkau berkata dan perkataan-Mu sangat benar, Allah sangat lembut pada hamba-hamba-Nya, Dia memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Dia Maha Kuat dan Maha Mulia.” (rth)

Topik Terkait